Школа

Oсновна школа “Јован Јовановић Змај” има седиште у Хајдучици у улици Валентова број 3, где се налази матична школа. Подручно одељење ове школе налази се  у Старом Лецу, у улици Петефи Шандора број 32.

У школској 2018/19. години  нашу школу похађа укупно 74 ученикa. Од тога 60 ученика похађа наставу у матичној школи  у Хајдучици и 14 ученика у подручној школи, у Старом Лецу. Сви ученици распоређени су у 9 одељења, 4 одељења од V до VIII, 4 одељења (комбинована) од I до IV разреда и једно специјално одељење (IV, VI, VII разред).

Настава се изводи у једној смени и почиње у 7:30, а завршава се у 12:35.

У оквиру школе раде и три одељења образовања одраслих (Друга шанса).

Advertisements